// investor relations

Contact for investors

Plum Research S.A.

Aleja Piastów 22
71-064 Szczecin
Poland

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
wpis do rejestru: 25.09.2017. [SZ.XIII NS-REJ.KRS/29667/17/14]

KRS 0000696107
NIP 8522635486
REGON 368337065
Kapitał zakładowy: 174 909 zł
Kapitał wpłacony: 174 909 zł